Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Vlastimil Ševčík

soudce Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 15. 12. 2002)

JUDr. Vlastimil Ševčík

Vlastimil Ševčík (*1927, †2002) po ukončení gymnázia v roce 1946 studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorát práv získal v roce 1950.

Od roku 1951 do roku 1953 absolvoval čekatelskou praxi u Krajského soudu v Ostravě. Po složení justiční zkoušky byl soudcem Krajského soudu v Ostravě, později předsedou senátu Okresního soudu v Karviné až do roku 1954, kdy na soudcovský úřad rezignoval. Poté byl vedoucím správního oddělení ředitelství ČSAD Ostrava. Od roku 1955 do roku 1992 působil jako advokát, zprvu jako člen Krajského sdružení advokátů v Ostravě a později v samostatné advokátní kanceláři v Ostravě.

Ve volbách v roce 1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění a byl členem výboru ústavně právního a mandátového a imunitního.

V roce 1992 byl jmenován místopředsedou Ústavního soudu ČSFR. Po zániku federace působil ve funkci poradce předsedy Nejvyššího soudu.

Byl členem sekce pro trestní právo hmotné studijního kolegia Ústředí české advokacie v Praze. 15. 7. 1993 byl jmenován soudcem Ústavního soudu České republiky. Přednášel také na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Vlastimil Ševčík zemřel dne 15. 12. 2002.

Zpět