Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 3. 4. 2002)

JUDr. Vladimír Paul

Vladimír Paul (*1924, †2002) studoval práva na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, kde v roce 1948 promoval. Od roku 1950 působil jako vedoucí právních útvarů různých strojírenských podniků. Současně pokračoval ve studiích mezinárodního práva veřejného a dosáhl hodnosti kandidáta věd v oboru mezinárodního práva. V letech 1970 až 1993 byl také rozhodcem u Rozhodčího soudu Čs. obchodní komory v Praze. Od roku 1991 působil jako advokát.

Dne 15. 7. 1993 byl prezidentem republiky Václavem Havlem jmenován soudcem Ústavního soudu České republiky.

Vladimír Paul zemřel dne 3. dubna 2002.

Zpět