Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Ivana Janů

soudkyně Ústavního soudu (od 16. 9. 2004 do 16. 9. 2014; místopředsedkyně Ústavního soudu od 9. 11. 1993 do 9. 2. 2002)

JUDr. Ivana Janů

Ivana Janů (*1946) Právnickou fakultu Univerzity Karlovy ukončila doktorátem v oboru mezinárodního práva veřejného v roce 1974. V letech 1973–1983 pracovala ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, poté do roku 1989 působila jako vedoucí podnikový právník. V letech 1972 – 1993 byla členkou ČSL, resp. KDU-ČSL (do jmenování soudkyní Ústavního soudu). Po politické změně roku 1989 byla kooptována do České národní rady a následně byla zvolena ve dvojích parlamentních volbách. Za trvání svého poslaneckého mandátu pracovala v ústavně- -právním výboru, mandátovém a imunitním výboru a jako místopředsedkyně zahraničního výboru. Zúčastnila se prací na současné Ústavě České republiky. V roce 1992 byla zvolena za vedoucí delegace Parlamentu České republiky v Radě Evropy. V létě 1996 působila v USA na Ohio University jako lektorka se zaměřením na transformaci ve Střední a Východní Evropě po pádu totalitárních režimů. V červnu 2001 byla zvolena Valným shromážděním OSN soudkyní ad litem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu České republiky byla poprvé jmenována v listopadu 1993 prezidentem Václavem Havlem. Znovu jmenována soudkyní Ústavního soudu České republiky byla 16. září 2004 prezidentem Václavem Klausem.

Zpět