Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

doc. JUDr. Václav Mezřický

generální sekretář (od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008)

doc. JUDr. Václav Mezřický

Doc. JUDr. Václav Mezřický (1934) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1960 pracoval jako advokátní koncipient a advokát v advokátních poradnách v Ostravě, Havlíčkově Brodě, Chrudimi a v Praze.

V letech 1968 a 1969 byl tajemníkem generálního prokurátora České republiky. Od roku 1969 pracoval v Ústavu státu a práva ČSAV. V roce 1990 se stal I. náměstkem ministra ŽP. Od roku 1991 přednášel na právnické fakultě Univerzity Karlovy a vedl katedru životního prostředí. V roce 1993 byl jmenován docentem a právo přednášel mimo jiné i na Policejní a Zemědělské akademii v Praze a na Fakultě humanitních studí Univerzity Karlovy. V roce 1998 založil na UK kurz Globalizace a globální problémy pro všechny studenty vysokých škol v Praze.

V letech 1990 - 1991 působil jako poradce u Světové banky ve Washingtonu, kde zastupoval vlády ČSFR, ČR a SR. V letech 1991 - 1992 byl poradcem prezidenta Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj v Londýně. Byl rovněž členem Legislativní komise Ministerstva životního prostředí a  je poluautorem Strategie udržitelného rozvoje, přijaté vládou České republiky v roce 2004.

Absolvoval stáže v Holandsku, Německu a v USA. Přednášel mimo jiné na College of Law Florida State University, USA, a na Fujian Normal University Fuzhou v Číně, kde publikoval učebnici o environmentální politice a právu životního prostředí.

Dnem 1. září 2007 jej předseda Ústavního soudu jmenoval generálním sekretářem Ústavního soudu; tuto funkci zastával do 31. srpna  2008.

Václav Mezřický zemřel dne 26. března 2018.

Zpět