Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

Doc. JUDr. Václav Mezřický

generální sekretář (1. 9. 2007 - 31. 8. 2008)

Doc. JUDr. Václav Mezřický

Doc. JUDr. Václav Mezřický (1934) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1960 pracoval jako advokátní koncipient a advokát v advokátních poradnách v Ostravě, Havlíčkově Brodě, Chrudimi a v Praze.

V letech 1968 a 1969 byl tajemníkem generálního prokurátora České republiky. Od roku 1969 pracoval v Ústavu státu a práva ČSAV. V roce 1990 se stal I. náměstkem ministra ŽP. Od roku 1991 přednášel na právnické fakultě Univerzity Karlovy a vedl katedru životního prostředí. V roce 1993 byl jmenován docentem a právo přednášel mimo jiné i na Policejní a Zemědělské akademii v Praze a na Fakultě humanitních studí Univerzity Karlovy. V roce 1998 založil na UK kurz Globalizace a globální problémy pro všechny studenty vysokých škol v Praze.

V letech 1990 - 1991 působil jako poradce u Světové banky ve Washingtonu, kde zastupoval vlády ČSFR, ČR a SR. V letech 1991 - 1992 byl poradcem prezidenta Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj v Londýně. Byl rovněž členem Legislativní komise Ministerstva životního prostředí a  je poluautorem Strategie udržitelného rozvoje, přijaté vládou České republiky v roce 2004.

Absolvoval stáže v Holandsku, Německu a v USA. Přednášel mimo jiné na College of Law Florida State University, USA, a na Fujian Normal University Fuzhou v Číně, kde publikoval učebnici o environmentální politice a právu životního prostředí.

Dnem 1. září 2007 jej předseda Ústavního soudu jmenoval generálním sekretářem Ústavního soudu; tuto funkci zastával do 31. srpna  2008.

Václav Mezřický zemřel dne 26. března 2018.

Zpět