Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Vojen Güttler

soudce Ústavního soudu (od 6. 8. 2003 do 6. 8. 2013)
soudce Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 15. 7. 2003)

JUDr. Vojen Güttler

Vojen Güttler (*1934) maturoval v roce 1952, ale tehdejší vedení gymnázia v Jičíně ho nedoporučilo ke studiu na Právnické fakultě UK, kam byl přijat až po předchozí práci v Jáchymovských dolech. V roce 1958 ukončil studia, absolventský diplom mu však byl zadržen pro účast v opozičním studentském hnutí. Pracoval jako podnikový právník, od roku 1960 jako občanskoprávní soudce, naposledy jako soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem. V roce 1968 byl činný jako funkcionář severočeského výboru Klubu angažovaných nestraníků. Po 21. srpnu 1968 odešel do krátkodobé emigrace a brzy po návratu musel soudnictví opustit. Pracoval opět jako podnikový právník a publikoval řadu statí v odborných a vědeckých časopisech.  V té době se věnoval zejména právu pracovnímu. Byl činný – mimo jiné – jako předseda pracovněprávní Komise Federálního ministerstva všeobecného strojírenství a jako člen pracovněprávní Komise Federálního ministerstva práce a sociálních věcí. Po listopadu 1989 byl spoluzakladatelem Občanského fóra na svém pracovišti. Začátkem roku 1990 obnovoval televizní výzvou politické hnutí Klub angažovaných nestraníků (KAN) a byl předsedou jeho přípravného výboru.  Do jmenování soudcem Ústavního soudu byl místopředsedou KAN. V roce 1990 začal pracovat jako ředitel rehabilitačního odboru Ministerstva spravedlnosti a později jako poradce předsedkyně České národní rady. Dne 31. ledna 1992 byl prezidentem republiky Václavem Havlem jmenován soudcem Ústavního soudu ČSFR a 15. července 1993 soudcem Ústavního soudu České republiky.  Dne 6. srpna 2003 jej prezident Václav Klaus jmenoval na další funkční období. Přednášel na řadě mezinárodních konferencí v oblasti lidských práv v Evropě, Asii i Americe. Je autorem celé řady odborných článků a statí, které publikoval doma a v USA. Nikdy nebyl ani členem ani kandidátem KSČ.

Zpět