Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu (od 28. 1. 2003 do 28. 1. 2013)

JUDr. Jiří Mucha

Jiří Mucha (*1946) ukončil studium práv v roce 1969 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde téhož roku složil rigorózní zkoušku a získal doktorát práv v oboru mezinárodního práva. Ještě během studia absolvoval dva studijní cykly v oboru srovnávacího práva na Mezinárodní fakultě pro výuku srovnávacího práva v Montrealu a Štrasburku. Po dvouleté praxi advokátního čekatele působil v letech 1973–1993 jako advokát v Praze, kde se věnoval především mezinárodní agendě a zastupování ve věcech s mezinárodním prvkem. V roce 1993 jej Výbor ministrů Rady Evropy zvolil členem Evropské komise pro lidská práva při Radě Evropy, v níž působil do roku 1998; zabýval se zde aplikací Evropské úmluvy o lidských právech v rámci rozhodování o stížnostech na porušování základních práv a svobod, podaných proti členským státům Rady Evropy. V roce 1998 vstoupil do diplomatických služeb a do roku 2002 působil ve Štrasburku jako velvyslanec a stálý představitel České republiky při Radě Evropy. V letech 2001–2002 vykonával funkci předsedy Skupiny zpravodajů Výboru ministrů Rady Evropy pro právní spolupráci a podílel se tak na sjednávání několika mezinárodních úmluv Rady Evropy. Dne 28. ledna 2003 jej prezident Václav Havel jmenoval soudcem Ústavního soudu České republiky. Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Zpět