Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Miloslav Výborný

soudce Ústavního soudu (3. 6. 2003 - 3. 6. 2013)

JUDr. Miloslav Výborný

Miloslav Výborný (*1952) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v letech 1970–1975. Rigorózní zkoušku složil po absolvování základní vojenské služby v roce 1978. Od ukončení školy pracoval v advokacii, nejdříve jako advokátní koncipient a do roku 1996 jako advokát v Chrudimi. V roce 1990 byl zvolen poslancem České národní rady, zvolen byl i v letech 1992, 1996, 1998 a 2002. V období od roku 1991 do roku 1996 působil ve funkci předsedy ústavně- právního výboru České národní rady, později Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byl členem vládní komise pro přípravu Ústavy České republiky, která působila v roce 1992. V roce 1996 se stal ministrem obrany. Od roku 1998 předsedal Legislativní radě vlády. V letech 1998–2002 byl předsedou mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny, v roce 2002 do následujícího roku byl znovu předsedou ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny. V letech 1998–2003 působil jako starosta města Heřmanův Městec. Od roku 2003 je členem správní rady Univerzity v Pardubicích a v letech 2005 až 2009 i jejím předsedou. V 80. letech vstoupil do Československé strany lidové (ČSL) a v listopadu 1989 zakládal Občanské fórum v místě bydliště a v okrese Chrudim. Do roku 2003 byl členem politické strany KDU-ČSL. Soudcem Ústavního soudu České republiky byl jmenován 3. června 2003 prezidentem Václavem Klausem.

Zpět