Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Milada Tomková

místopředsedkyně Ústavního soudu (od 3. 5. 2013 do 3. 5. 2023)

JUDr. Milada Tomková

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, titul doktora práv obdržela summis auspiciis. V letech 1987 až 2003 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí, od roku 1992 jako ředitelka legislativního odboru; odpovídala tak za přípravu právních předpisů upravujících sociální ochranu v nových společenských podmínkách po roce 1990. Věnovala se také otázkám mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, zúčastnila se řady mezinárodních konferencí a seminářů týkajících se práva sociálního zabezpečení. Absolvovala několikaměsíční stáž v Evropské komisi zaměřenou na právo EU v oblasti sociální ochrany. V letech 1998 až 2003 byla členkou Legislativní rady vlády České republiky. V souvislosti s přípravou reformy správního soudnictví koncipovala změny doprovodných zákonů v oblasti sociální ochrany.

Soudkyní byla jmenována v roce 2003, kdy nastoupila k Nejvyššímu správnímu soudu. Zde vykonávala funkci předsedkyně senátu sociálně-správního kolegia a předsedkyně kárného senátu pro věci státních zástupců. Byla také členkou Rady Justiční akademie. Externě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Dne 3. května 2013 ji prezident republiky jmenoval soudkyní Ústavního soudu a současně místopředsedkyní soudu.

Zpět