Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Dagmar Lastovecká

soudkyně Ústavního soudu (od 29. 8. 2003 do 29. 8. 2013)

JUDr. Dagmar Lastovecká

Dagmar Lastovecká (*1951) absolvovala Právnickou fakultu UJEP v Brně v roce 1974, titul doktorky práv získala na téže fakultě v roce 1981. Do roku 1986 byla zaměstnána ve Státní bance Československé, poté v družstevním podniku Drutis Brno a v brněnské pobočce Agrobanky. V letech 1991–94 byla předsedkyní Okresní privatizační komise v Brně, poslankyní Federálního shromáždění a členkou ústavně-právního výboru a mandátového a imunitního výboru. V letech 1994–1998 byla primátorkou města Brna. V roce 1998 byla zvolena do Senátu Parlamentu České republiky, kde působila jako členka a později i předsedkyně ústavně-právního výboru a dále jako členka Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR. Od roku 1991 do roku 2003 byla členkou Občanské demokratické strany (ODS). Soudkyní Ústavního soudu České republiky byla jmenována prezidentem Václavem Klausem 29. srpna 2003.

Zpět