Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

soudce Ústavního soudu od 20. 1. 2014 do 31. 1. 2019
soudce Ústavního soudu od 27. 11. 2003 do 27. 11. 2013

prof. JUDr.  Jan Musil CSc.

Jan Musil (*1941) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1963 pracoval jako právní čekatel a prokurátor na okresní prokuratuře v Šumperku, zabýval se problematikou kriminality mládeže. V letech 1960 – 1969 byl členem KSČ, z níž na vlastní žádost vystoupil. Od roku 1967 pracoval jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl v roce 1985 jmenován docentem, v roce 1993 profesorem a posléze zastával funkci vedoucího katedry trestního práva. V letech 1992–1998 byl rektorem, poté do roku 2003 prorektorem Policejní akademie České republiky. Absolvoval četné stáže a přednáškové pobyty na zahraničních univerzitách. Je pravidelným hostem Institutu Maxe Plancka pro mezinárodní a zahraniční trestní právo ve Freiburgu im Breisgau. Je členem vědeckých rad Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Policejní akademie České republiky, předsedou vědecké rady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Je také členem Společnosti pro kriminalistiku, Národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo a čestným členem Bílého kruhu bezpečí.

Dne 27. listopadu 2003 jej prezident Václav Klaus jmenoval soudcem Ústavního soudu České republiky. Po skončení jeho desetiletého mandátu jej dne 20. ledna 2014 jmenoval prezident Miloš Zeman do druhého funkčního období soudce Ústavního soudu. Dne 31. ledna 2019 se prohlášením učiněným osobně do rukou prezidenta republiky ze zdravotních důvodů vzdal funkce soudce Ústavního soudu.

Zpět