Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

rozhodnuti 10. června 2019 K souběhu azylového řízení a extradice Čtěte více prehled_jednani 7. června 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 24. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více tiskova_zprava 5. června 2019 Pro zachování lhůty k zaplacení soudního poplatku podle § 40 odst. 4 s. ř. s. postačí předat kolkové známky k poštovní přepravě Čtěte více tiskova_zprava 5. června 2019 Povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. může stanovit úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání kvalifikovaným odhadem; výši úhrady však musí oznámit před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace Čtěte více tiskova_zprava 5. června 2019 Orgány činné v trestním řízení se musí vyvarovat postupu, který by ohrožoval svobodu slova a právo novináře na ochranu svých zdrojů Čtěte více tiskova_zprava 5. června 2019 Ústavní soud odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byly znova zneplatněny komunální volby ve Strakonicích Čtěte více tiskova_zprava 4. června 2019 Zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti dlužníka a otázka náhrady nákladů exekučního řízení Čtěte více tiskova_zprava 4. června 2019 Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat žalobou stěžovatelky na nezákonný postup policie při pochodu Prague Pride Čtěte více prehled_jednani 31. května 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 23. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více tiskova_zprava 29. května 2019 K dokazování v řízení o prominutí zmeškání lhůty k návrhu na popření otcovství Čtěte více
<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>