Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

prehled_jednani 17. července 2020 Přehled jednání Ústavního soudu pro 30. kalendářní týden roku 2020 Čtěte více rozhodnuti 14. července 2020 Postavení zúčastněné osoby v trestním řízení lze přiznat i zástavnímu věřiteli, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem na nemovitostech zajištěných podle § 79a trestního řádu Čtěte více tiskova_zprava 14. července 2020 Omezení dispozičního práva žalobce není protiústavní (§ 96 občanského soudního řádu) Čtěte více tiskova_zprava 14. července 2020 Otázka pravomoci k rozhodování o nároku na náhradu újmy způsobené příslušníkovi bezpečnostního sboru nezákonným rozhodnutím o kázeňském provinění Čtěte více tiskova_zprava 14. července 2020 Rozhodování o nákladech řízení ve světle práva na spravedlivý proces Čtěte více prehled_jednani 10. července 2020 Přehled jednání Ústavního soudu pro 29. kalendářní týden roku 2020 Čtěte více tiskova_zprava 08. července 2020 K náhradě nákladů řízení při zrušení podílového spoluvlastnictví Čtěte více prehled_jednani 03. července 2020 Přehled jednání Ústavního soudu pro 28. kalendářní týden roku 2020 Čtěte více tiskova_zprava 01. července 2020 Ústavní soud se zastal ženy s postižením ve sporu s pojišťovnou: námitka promlčení nároku na náhradu škody není podle jeho názoru souladná s dobrými mravy Čtěte více tiskova_zprava 01. července 2020 Ústavní soud nevyhověl ústavní stížnosti Cisterciáckého opatství Osek ve sporu o vydání zemědělských nemovitostí Čtěte více