Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

prehled_jednani 04. června 2020 Přehled jednání Ústavního soudu pro 24. kalendářní týden roku 2020 Čtěte více tiskova_zprava 03. června 2020 Ústavní soud odmítl z procesních důvodů další stížnost proti mimořádným opatřením Čtěte více tiskova_zprava 03. června 2020 Termíny i mechanismus zvyšování důchodů zůstávají beze změny Čtěte více rozhodnuti 02. června 2020 Změna složení senátu a právo na zákonného soudce Čtěte více tiskova_zprava 02. června 2020 K povinnosti obecných soudů interpretovat a aplikovat § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. v řízení o výkonu rozhodnutí vydaných v jiném členském státě eurokonformním způsobem Čtěte více prehled_jednani 29. května 2020 Přehled jednání Ústavního pro 23. kalendářní týden roku 2020 Čtěte více rozhodnuti 28. května 2020 Právo na soudní ochranu a skutkové novoty v řízení o kasační stížnosti (prolomení důsledků koncentračního mechanismu zakotveného v § 109 odst. 5 soudního řádu správního) Čtěte více tiskova_zprava 27. května 2020 Dojde-li k zahájení a poté i k zastavení soudního řízení výhradně v důsledku chyby státního orgánu, je soud povinen navrhovateli vrátit celý zaplacený soudní poplatek Čtěte více tiskova_zprava 26. května 2020 Osm let trvající spor o odstranění části oplocení ukončil až Ústavní soud Čtěte více tiskova_zprava 26. května 2020 Peníze zajištěné v rámci trestního řízení z účtů českých obchodních společností neměly být předány polské prokuratuře Čtěte více