Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Aplikace judikatury o intertemporálních účincích a o závaznosti nosných důvodů nálezu Ústavního soudu na situaci regulačních poplatků za poskytování péče

Ústavní soud, Brno, TZ 84/2015

Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 491/15 ze dne 22. 9. 2015 (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zopakoval svou ustálenou judikaturu ve věci závaznosti nosných důvodů svých nálezů a aplikoval ji i na případ regulačních poplatků za poskytování péče. Poukázal na to, že z článku 89 odst. 2 Ústavy nevyplývá orgánům veřejné moci, včetně soudů, pouze vázanost výrokem rozhodnutí Ústavního soudu, ale i jeho právním názorem vyjádřeným v odůvodnění, tedy závěry, k nimž Ústavní soud ve svém rozhodnutí dospěl.

Z odůvodnění dosavadních dvou plenárních nálezů ve věci regulačních poplatků (a to nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/08 ze dne 20. 5. 2008 a nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013) dovodil Ústavní soud následující závěr:  Pokud vznikl poskytovateli zdravotní péče nárok na regulační poplatek ve výši 60 Kč za den poskytování péče podle § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 30. 11. 2011, pak nárok na zaplacení a případné vymožení tohoto regulačního poplatku nezanikl ani vydáním nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013, ani okamžikem, kdy bylo v důsledku odložené účinnosti tohoto nálezu samo pozdější znění ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., stanovící od 1. 12. 2011 poplatek ve výši 100 Kč za den, zrušeno jako protiústavní.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 491/15 je dostupný PDF ikona zde (258 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu