Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Mezinárodní odborná konference EU jednotná v rozmanitosti II, právní stát a ústavní rozmanitost

Ústavní soud, Brno, TZ 67/2023

Představitelé ústavních soudů členských států Evropské unie, Soudního dvora Evropské unie (SDEU) a Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se ve druhé polovině minulého týdne sešli na konferenci nazvané EU jednotná v rozmanitosti II, právní stát a ústavní rozmanitost (EUnited in Diversity II – The Rule of Law and Constitutional Diversity). Svým tématem i formátem konference navázala na mezinárodní odborné setkání, které se konalo v září roku 2021 v lotyšské Rize za pořadatelství SDEU a Ústavního soudu Lotyšska (více zde External link icon). Tentokrát se společně s SDEU a za přispění Evropské komise ujaly pořadatelské role Ústavní soud Belgie, Ústavní soud Lucemburska a Nejvyšší soud Nizozemska, v jehož prostorách se konference odehrála. 

Dvoudenní odborné setkání uvedli Didier Reynders, evropský komisař pro spravedlnost, Koen Lenaerts, předseda SDEU, Síofra O'Leary, předsedkyně ESLP a Dineke de Groot, předsedkyně Nejvyššího soudu Nizozemska. Na zahajovací proslovy navázaly čtyři konferenční bloky. První byl věnován nezávislosti soudní moci jako nezbytné podmínce (condicio sine qua non) pro ochranu demokracie, právního státu a vzájemné důvěry uvnitř EU. Druhý se zaměřoval na princip přednosti práva EU a rovnosti občanů EU před zákonem. Třetí část konference se blíže zabývala otázkou rozmanitosti a uniformity práva EU. Konečně čtvrtá část konference se koncentrovala na právní ochranu současné i budoucí generace. 

Podobně jako rižská konference poskytlo i haagské setkání mimořádný prostor pro širokou a přitom systematickou diskusi reprezentantů ústavních soudů (popř. analogických soudních institucí provádějících ústavní přezkum) členských států EU a zástupců SDEU a ESLP. Mimo jiné v této skutečnosti tkví jedinečnost a užitečnost doposud neformalizovaného fóra EUnited in Diversity, které bude nepochybně v příštích letech pokračovat. 

Tak jako před dvěma lety v Rize byl i v Haagu Ústavní soud České republiky reprezentován soudcem Tomášem Lichovníkem. Tím ale česká přítomnost na konferenci tentokrát nekončila. S příspěvkem totiž vystoupila soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková, emeritní soudkyně Ústavního soudu.  

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu 

© Photo: Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska)