Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Odklon od ustálené rozhodovací praxe v otázce, na níž spočívá rozhodnutí ve věci samé, musí obecný soud odůvodnit

Ústavní soud, Brno, PV 30/2022

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavním stížnostem a zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6, neboť jimi byla porušena ústavně zaručená základní práva stěžovatelů na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a na rovnost v řízení dle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Právní věta:

Rozhodne-li obecný soud v rozporu s ustáleným právním názorem na otázku, na níž spočívá rozhodnutí ve věci samé, aniž na odklon od něj reaguje v odůvodnění svého rozhodnutí, poruší čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod; o hrubé porušení práva na soudní ochranu a rovnosti účastníků řízení jde zejména tehdy, dovolávala-li se takového právního názoru strana žalující a jde-li pouze o jednostupňové rozhodování určité typové věci, kdy je úplný přezkum co do právních otázek v opravných řízeních vyloučen.

 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1132/22 je dostupný PDF ikona zde (530 KB, PDF).