Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Aktuální opatření v sídle Ústavního soudu

Počínaje dnem 12. dubna 2021 mění Ústavní soud dříve přijatá opatření k omezení šíření nemoci COVID-19.

Úřední hodiny podatelny Ústavního soudu jsou každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin. Služby knihovny a žádost o nahlížení do spisu je možné realizovat jen na žádost, a to po dohodě s příslušným pracovištěm Ústavního soudu. V souladu s aktuálními opatřeními vlády Ústavní soud žádá všechny osoby o kontakt především v elektronické, telefonické či písemné podobě a děkuje za pochopení.

Nálezy Ústavního soudu, které byly přijaty v době nouzového stavu, jsou vyhlašovány bez přítomnosti účastníků, právních zástupců a veřejnosti tak, že text nálezu je v okamžiku vyhlášení publikován v sekci Aktuality na www.usoud.cz . Nálezy přijaté po skončení nouzového stavu budou vyhlašovány veřejně v jednacích místnostech Ústavního soudu. Počet osob z řad veřejnosti, přítomných na vyhlášení nálezů, může být podle aktuálně platných protiepidemických předpisů omezen tak, aby byl v prostorách Ústavního soudu dodržen odstup osob alespoň 2 metry.

Ve všech prostorách Ústavního soudu je povinnost nosit respirátor nebo stejně účinnou ochranu dýchacích cest.

Na Ústavní soud se stále můžete obrátit:
•    Na adrese: Joštova 8, 660 83 Brno 
•    Telefonicky (+420) 542 162 111
•    Faxem: (+420) 542 161 309, (+420) 542 161 169
•    Elektronicky emailem: podaniusoud..cz
•    Datovou schránkou: z2tadw5
•    Pro elektronické nahlížení do spisu: naspis.usoud.cz  

 

Děkujeme!