Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Samotná okolnost, že dítě nastupuje do první třídy, nebrání svěření dítěte do střídavé péče

Ústavní soud, Brno, PV 16/2022

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích v rozsahu, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích, neboť jím byla porušena práva stěžovatele na rodinný život a na péči o děti zaručená čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Právní věta: Samotná okolnost, že dítě nastupuje do první třídy, nebrání svěření dítěte do střídavé péče. Navštěvuje-li navíc dítě pouze jednu základní školu díky blízkosti bydlišť rodičů, není narušena školní docházka dítěte či jeho rozvoj prostřednictvím mimoškolních aktivit.

 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 928/22 je dostupný PDF ikona zde (177 KB, PDF).