Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud odmítl dvě stížnosti proti usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizového opatření

Ústavní soud odmítl další dvě stížnosti směřující proti vyhlášení nouzového stavu a restriktivním opatřením. Ani u jedné z nich nebyly splněny procesní podmínky pro věcný přezkum, neboť je podaly osoby, které k tomu nejsou oprávněny.

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 99/20 je dostupný  zde (298 KB, PDF).

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 100/20 je dostupný  zde (353 KB, PDF).