Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Pavla Zítka ve věci jeho kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky

Ústavní soud, Brno, TZ 4/2023

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) dne 3. ledna 2023 rozhodlo ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 35/22 o odmítnutí ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Zítka, jež se týkala odmítnutí jeho kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023. 

Stěžovatel zejména nesouhlasil s úpravou zákona o volbě prezidenta republiky. Na rozdíl od ostatních občanů totiž přiznává poslancům a senátorům privilegované postavení tím, že nemají povinnost odevzdat spolu s kandidátní listinou také petici podepsanou nejméně 50 000 občany. 

Ústavní soud považoval argumentaci směřující proti posouzení věci Nejvyšším správním soudem za zjevně neopodstatněnou a postrádající ústavní rozměr. Podle Ústavního soudu si každý kandidát musel být vědom zákonného požadavku na přiložení petice podepsané požadovaným počtem občanů v zákonné lhůtě. Stěžovatel ostatně ani netvrdil splnění zákonných podmínek pro registraci jeho kandidátní listiny.

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/22 je dostupný PDF ikona zde (403 KB, PDF).