Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Změna složení senátu a právo na zákonného soudce

Ústavní soud, Brno, PV 15/20

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zamítl ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu a rozsudku Krajského soudu v Praze, neboť neshledal, že by jimi byla porušena ústavně zaručená práva stěžovatele.

Právní věta: Samotné nařízení veřejného zasedání o odvolání a jeho odročení čistě za účelem předložení věci nadřízenému soudu k rozhodnutí o návrhu obhajoby na delegaci nepředstavuje úkon směřující k vyřízení věci ve smyslu § 42 odst. 4 zákona o soudech a soudcích (ve znění účinném do 31. 10. 2019), tudíž následné meritorní rozhodování o odvolání ve změněném složení senátu nepředstavuje porušení zákazu odnětí zákonnému soudci. Tento závěr je založen na specifických okolnostech případu, kdy před změnou složení senátu neprobíhalo ani nemělo probíhat dokazování či jiné úkony související s vlastním posouzením případu, tj. projednáním podaného odvolání. Úkony související výhradně s určením příslušnosti soudu mají z povahy věci charakter pouze určité přípravy takového meritorního posuzování věci.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3693/19 je dostupný  zde (120 KB, PDF).