Aktuální jednání

23. července 2019 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
Pl. ÚS 44/18
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 151
Stručná charakteristika:
Principy právního státu - dělba moci - čl. 1,2 odst. 1 a 3, čl. 81 Ústavy ČR; právo na přístup soudu - čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod; právo na příznivé životní prostředí - čl. 35 odst. 1 Listiny; správa věcí veřejných - čl. 21 odst. 1 Listiny
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

24. července 2019 14:30 - 15:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
I. ÚS 464/19
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 152
Stručná charakteristika:
podmíněné propuštění
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

25. července 2019 9:30 - 10:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
1 ÚS 448/19
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 152
Stručná charakteristika:
Insolvenční řízení, trestnost právnické osoby.
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu