Aktuální jednání

02. června 2020 14:00 - 14:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
I. ÚS 387/20
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 152
Stručná charakteristika:
Povinnost obecných soudů interpretovat a aplikovat § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. v řízení o výkonu rozhodnutí vydaných v jiném členském státě eurokonformním způsobem
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

02. června 2020 15:00 - 15:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
I. ÚS 3693/19
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 152
Stručná charakteristika:
Lhůta k přípravě na veřejné zasedání
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

03. června 2020 13:00 - 14:00

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
Pl. ÚS 47/18
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 152
Stručná charakteristika:
návrh na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a § 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu