Informace poskytnuté na žádost

Informace

Informace poskytnuté na žádost v roce 2017

Přehled odpovědí na žádosti o informace či přímo poskytnuté informace odeslané v tomto kalendářním roce.