enter

Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

tiskova_zprava 18. června 2019 Chybné poučení o opravném prostředku nesmí znemožnit přístup k soudní ochraně Čtěte více tiskova_zprava 18. června 2019 Objektem trestného činu podle § 227 trestního zákoníku je nejen zájem na řádné činnosti orgánů veřejné moci, nýbrž odvozeně také zájem věřitele na úplném zjištění majetku dlužníka Čtěte více tiskova_zprava 18. června 2019 Promlčení výkonu trestu cizince s trvalým pobytem mimo EU po 25 letech Čtěte více tiskova_zprava 17. června 2019 Obec je oprávněna v oblasti odpadového hospodářství přiměřeným způsobem zvýhodnit osoby trvale v obci pobývající Čtěte více prehled_jednani 14. června 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 25. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více navsteva 13. června 2019 Delegace Ústavního soudu se zúčastnila trilaterálního jednání v Bruselu Čtěte více tiskova_zprava 11. června 2019 Vliv využití opravných prostředků na posouzení „dobrovolnosti“ splnění povinnosti vymáhané v exekuci a snížení nákladů exekuce podle § 46 odst. 6 exekučního řádu Čtěte více tiskova_zprava 11. června 2019 Při hodnocení určitosti a úplnosti žalobního návrhu je třeba dát přednost takovému výkladu vůle žalobce, který umožní věcné projednání žaloby Čtěte více tiskova_zprava 11. června 2019 Dopady uplatnění neplatné rozhodčí doložky před a po 11. 5. 2011 a otázka promlčení pohledávky z úvěrové smlouvy ve světle dobrých mravů Čtěte více rozhodnuti 10. června 2019 K souběhu azylového řízení a extradice Čtěte více
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>