Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

prehled_jednani 27. května 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 22. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více tiskova_zprava 26. května 2022 Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se zúčastnil jednání Kruhu předsedů CECC Čtěte více rozhodnuti 24. května 2022 K počátku běhu subjektivní promlčecí doby práva na vydání bezdůvodného obohacení jako původních plateb pojistného učiněných na základě neplatné smlouvy Čtěte více prehled_jednani 20. května 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 21. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více navsteva 12. května 2022 Ústavní soud Rumunska si mezinárodní konferencí připomněl třicet let od svého založení Čtěte více tiskova_zprava 12. května 2022 Stanovisko pléna Ústavního soudu: porušením ústavních práv obviněného není, je-li na jeho nedůvodné odvolací (resp. dovolací) námitky reagováno toliko v odůvodnění soudního rozhodnutí Čtěte více rozhodnuti 11. května 2022 Ústavně konformní výklad ustanovení § 265d odst. 2 věta první trestního řádu vyžaduje, aby dovolání obviněného podané prostřednictvím substituta zvoleného či ustanoveného obhájce bylo považováno za dovolání podané obhájcem Čtěte více rozhodnuti 11. května 2022 K přednosti materiálního přístupu k doručování soudních písemností a některým procesním otázkám řízení o ústavních stížnostech Čtěte více tiskova_zprava 10. května 2022 Další nález Ústavního soudu ke střídavé péči: obecné soudy jsou povinny přesvědčivě prokazovat a hodnotit všechny jimi posuzované překážky střídavé péče Čtěte více prehled_jednani 06. května 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 19. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více