Na Ústavní soud ČR zavítala delegace Ústavního soudu Indonésie

07.10.2019

Ústavní soud, Brno, TZ 114/2019

Ve středu 2. října navštívila Ústavní soud ČR delegace Ústavního soudu Indonésie, jíž vedl jeho emeritní předseda a současný soudce prof. dr. Arief Hidayat a kterou doprovodila velvyslankyně Indonésie v České republice Její Excelence paní Kenssy Dwi Ekaningsih. Ústavní soud ČR byl na bilaterálním setkání reprezentován svým předsedou dr. Pavlem Rychetským, místopředsedou prof. Jaroslavem Fenykem a soudcem dr. Davidem Uhlířem.

Třebaže oba soudy dělí značná geografická vzdálenost i odlišná historická zkušenost, společných témat k rozpravě bylo hned několik. Pozornost byla věnována např. vývoji ústavního soudnictví, problematice tzv. individuální ústavní stížnosti (která je intenzivně zastoupena v práci Ústavního soudu ČR, zatímco Ústavní soud Indonésie tuto agendu neřeší) nebo záležitostem nadnárodního působení obou institucí. Právě v oblasti multilaterálních vztahů těles vykonávajících ústavní přezkum si mohly oba soudy vyměnit několik zkušeností, jelikož Ústavní soud Indonésie předsedal v letech 2014 až 2017 Asociaci asijských ústavních soudů, zatímco Ústavní soud ČR právě nyní (v období 2017-2020) předsedá Konferenci evropských ústavních soudů. Z titulu svého předsednictví byl Ústavní soud ČR přizván na mezinárodní sympozium věnované ústavní ochraně sociálních a ekonomických práv, které počátkem listopadu letošního roku pořádá právě Ústavní soud Indonésie.

Pavel Dvořák, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu