Sympozium o sociálních právech v Denpasaru

04.11.2019

 

Ústavní soud, Brno, TZ 127/2019

Místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk se zúčastnil v Indonésii 3. Mezinárodního sympozia o ústavní ochraně sociálních a ekonomických práv. Zastupoval zde jednak český Ústavní soud, ale jako generální zpravodaj Konference evropských ústavních soudu pozdravil účastníky také jménem této organizace.

Obsahem jeho vystoupení byla analýza přístupu českého Ústavního soudu k problematice ochrany sociálních práv, a to jak v rovině teoretické, tak i na příkladech z judikatury. V rámci dalších dvou desítek vystoupení byl příspěvek profesora Fenyka vysoce hodnocen a ještě dlouho odpovídal na řadu otázek spojených právě s postupy českého soudu.

Při této příležitosti také podepsaly Ústavní soud České republiky a Ústavní soud Indonésie memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci.

Vlastimil Göttinger
generální sekretář