Projednávané plenární věci

Datum podání:
25.09.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/15
Navrhovatel:
Krajský soud v Praze, Stránská Olga, předsedkyně senátu
Předmět:

Návrh na zrušení § 10 odst. 4 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
07.09.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, v platném znění.

Návrh je dostupnýPDF  zde (7.6 MB, PDF).

Datum podání:
05.10.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

see Návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů. Návrh je...

Datum podání:
23.12.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 37/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a
velkoobchodě. Text návrhu je dostupný PDF zde (2.2 MB, PDF).

Stav řízení:
Zamítnuto. 26.02.2019
Datum podání:
15.02.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/17
Navrhovatel:
Ing. Zeman Miloš, prezident České republiky, Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další...

Datum podání:
22.03.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/17
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Viera Horčicová, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.

Datum podání:
17.07.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/17
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 78 odst. 1 písm. c) a odst. 6 školského zákona a nařízení vlády č. 445/2016 Sb. Text návrhu je dostupný PDF zde (1.8 MB, PDF).

Datum podání:
17.08.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

follow Návrh na zrušení § 72 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Text návrhu je dostupný PDF zde (705 KB, PDF).

Datum podání:
21.08.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení (dostupný PDF zde (706 KB, PDF)) ustanovení bodu 2 a 3, ČI. II. Přechodná ustanovení zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a některé...

Stav řízení:
Zamítnuto. 12.02.2019
Datum podání:
22.08.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odst. 3 věta první ve slovech "podle tohoto zákona" v § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a ustanovení odstavců 9, 10 a 11 v § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování...

Datum podání:
07.09.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/17
Navrhovatel:
Dipl. Ing. Colloredo-Mannsfeld Jerome
Předmět:

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. I. ÚS 1211/09.

Datum podání:
16.10.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to (části) ust. § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů účinného od 1. ledna 2018. Návrh je dostupný PDF zde (7.3 MB, PDF). 

Datum podání:
06.11.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 34/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Návrh je dostupný PDF zde (1.0 MB, PDF).

Datum podání:
30.11.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 38/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů ve znění zákona č.14/2007 Sb. Návrh je dostupný PDF zde (1.1 MB, PDF), podpisová listina PDF zde (184 KB, PDF).

Datum podání:
06.12.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný PDF zde (1.0 MB, PDF).

Datum podání:
06.12.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/17
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Došková Miluše, předsedkyně senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
12.12.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 43/17
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, soudní oddělení 6, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stav řízení:
Zamítnuto. 29.01.2019
Datum podání:
13.12.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR - Část 1) § 26 věta druhá spolu s přílohou č. 2, § 48 až § 51 - rozdělení ČR do volebních obvodů spolu s uplatněním volební formule D'Hondt a Část 2) § 49 - aditivní kvorum 10%...

Datum podání:
20.12.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 45/17
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušeni § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušeni § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění...

Datum podání:
16.01.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/18
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Horčicová Viera, Hybernská 18, 111 21 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 65 odst. 1 ve slovech „a odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení“ a § 65 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Datum podání:
24.01.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/18
Navrhovatel:
II. senát Ústavního soudu
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve slovech „§ 43,“ a ustanovení § 241b odst. 3 věta první.

Stav řízení:
Z části odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost; z části odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 12.03.2019
Datum podání:
21.02.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení části ust. § 28 a § 38 odst. 1 zákona č. 120/2011 Sb., exekuční řád. Návrh je dostupný PDF zde (1.1 MB, PDF).

Datum podání:
23.02.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 17/18
Navrhovatel:
P. T.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. února 2018, č.j. Nao 39/2018-12 a usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. února 2018, č.j. Vol 17/2018-46.

Datum podání:
09.03.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/18
Navrhovatel:
Krajský soud v Hradci Králové, JUDr. Rutsch Jan, předseda senátu 30 A, tř. ČSA 218, 502 08 Hradec Králové
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení čl. II (Přechodná ustanovení) bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., znějící: Silniční vozidlo se dále povahuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník...

Datum podání:
27.03.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 24/18
Navrhovatel:
D. L.
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 125c odst. 5 písm. a), § 125c odst. 6 písm. a) a § 125c odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pozn. Postoupeno k rozhodnutí plénu II. senátem Ústavního soudu, řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS...

Datum podání:
03.04.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/18
Navrhovatel:
B. J., Mgr. B. R.
Předmět:

Návrh na obnovu řízení dle § 119 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; proti usnesení Ústavního soudu ze dne 31.3.2014, spis. zn. IV. ÚS 3270/13.

Datum podání:
15.06.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/18
Navrhovatel:
Colloredo-Mansfeldová Kristina
Předmět:

Návrh na obnovu řízení podle ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věcech vedených pod sp. zn. IV. ÚS 1234/09, sp. zn. II. ÚS 475/12 a sp. zn. III. ÚS 107/04. Pozn.: Návrhy na obnovu řízení před Ústavním soudem, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17...

Datum podání:
20.06.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 32/18
Navrhovatel:
Okresní soud v Liberci, JUDr. Preisler Pavel, Ph.D., samosoudce, U Soudu 540/3, 460 72 Liberec 2
Předmět:

Návrh na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č.293/2013 Sb.

Datum podání:
25.06.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 38/18
Navrhovatel:
L. B.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2018, č.J. 7 As 124/2017-21.

Datum podání:
09.07.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/18
Navrhovatel:
R. Z.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů č.j. Konf 11/2017-31, ze dne 24. 4. 2018.

Datum podání:
30.07.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 34/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 112/2018 Sb. Text návrhu je dostupný PDF zde (1021 KB, PDF). Podpisová listina PDF zde (240 KB, PDF)....

Datum podání:
21.08.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 36/18
Navrhovatel:
Vrchní soud v Praze, JUDr. Kučera František, předseda senátu, nám. Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4
Předmět:

Návrh na zrušení části zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Stav řízení:
Z části odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, z části odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 05.03.2019
Datum podání:
18.10.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 1 odst. 1, ustanovení § 2f a ustanovení § 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění a přílohy k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby...

Datum podání:
19.10.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/18
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Šťastný Aleš, předseda senátu, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
25.10.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 41/18
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Návrh je dostupný PDF zde (456 KB, PDF).

Datum podání:
15.11.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 43/18
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, Mgr. Gottwald Jiří, předseda senátu, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II odst. 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb.

Datum podání:
28.11.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/18
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, Mgr. Gottwald Jiří, předseda senátu 39 A, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení zákona č. 256/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Datum podání:
03.12.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 45/18
Navrhovatel:
Ing. J. J.
Předmět:

Návrh na obnovu řízení ve věci vedené Ústavním soudem pod sp. zn. I. ÚS 1896/12.

Stav řízení:
Z části odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, z části odmítnuto pro nepřípustnost. 26.02.2019
Datum podání:
12.12.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 47/18
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny poslanců na zrušení některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný PDF zde (401 KB, PDF).

Datum podání:
12.12.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 46/18
Navrhovatel:
Okresní soud v Liberci, Mgr. Pechlát Přemysl, soudce, U Soudu 540/3, 460 72 Liberec 2
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o posouzení ústavnosti a zrušení ust. § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Datum podání:
21.12.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 48/18
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazné vyhlášky...

Datum podání:
31.12.2018
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 49/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů. Text návrhu je dostupný PDF zde (2.4 MB, PDF), podpisová listina

Datum podání:
29.03.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/19
Navrhovatel:
H. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů č.j. Konf 11/2018-16, ze dne 15.1. 2019.