Projednávané plenární věci

Datum podání:
05.10.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů. Návrh je...

Datum podání:
22.03.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/17
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Viera Horčicová, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb. Text návrhu je dostupný  zde (3.3 MB, PDF).

 

Datum podání:
17.07.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/17
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 78 odst. 1 písm. c) a odst. 6 školského zákona a nařízení vlády č. 445/2016 Sb. Text návrhu je dostupný  zde (1.8 MB, PDF).

Datum podání:
22.08.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odst. 3 věta první ve slovech "podle tohoto zákona" v § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a ustanovení odstavců 9, 10 a 11 v § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování...

Datum podání:
07.09.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/17
Navrhovatel:
Dipl. Ing. Colloredo-Mannsfeld Jerome
Předmět:

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. I. ÚS 1211/09.

 

Stav řízení:
Vyhověno. 23.06.2020
Datum podání:
06.12.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný  zde (1.0 MB, PDF).

Datum podání:
13.12.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR - Část 1) § 26 věta druhá spolu s přílohou č. 2, § 48 až § 51 - rozdělení ČR do volebních obvodů spolu s uplatněním volební formule D'Hondt a Část 2) § 49 - aditivní kvorum 10%...

Datum podání:
16.01.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/18
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Horčicová Viera, Hybernská 18, 111 21 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 65 odst. 1 ve slovech „a odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení“ a § 65 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Datum podání:
21.02.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení části ust. § 28 a § 38 odst. 1 zákona č. 120/2011 Sb., exekuční řád. Návrh je dostupný  zde (1.1 MB, PDF).

Datum podání:
15.06.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/18
Navrhovatel:
Colloredo-Mansfeldová Kristina
Předmět:

Návrh na obnovu řízení podle ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věcech vedených pod sp. zn. IV. ÚS 1234/09, sp. zn. II. ÚS 475/12 a sp. zn. III. ÚS 107/04. Pozn.: Návrhy na obnovu řízení před Ústavním soudem, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17...

Stav řízení:
Vyhověno. 23.06.2020
Datum podání:
18.10.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 1 odst. 1, ustanovení § 2f a ustanovení § 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění a přílohy k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby...

Datum podání:
19.10.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/18
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Šťastný Aleš, předseda senátu, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 30.06.2020
Datum podání:
15.11.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 43/18
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, Mgr. Gottwald Jiří, předseda senátu, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II odst. 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb. Text návrhu je dostupný  zde (995 KB, PDF).

 

Datum podání:
12.12.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 46/18
Navrhovatel:
Okresní soud v Liberci, Mgr. Pechlát Přemysl, soudce, U Soudu 540/3, 460 72 Liberec 2
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o posouzení ústavnosti a zrušení ust. § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

 

Stav řízení:
Zamítnuto, ve zbytku odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 26.05.2020
Datum podání:
31.12.2018
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 49/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů. Text návrhu je dostupný  zde (2.4 MB, PDF), podpisová listina

Datum podání:
29.03.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/19
Navrhovatel:
H. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů č.j. Konf 11/2018-16, ze dne 15.1. 2019.

 

Stav řízení:
Vyhověno. 30.06.2020
Datum podání:
07.08.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/19 
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Mazanec Michal, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Text návrhu je dostupný  zde (822 KB, PDF).

 

Datum podání:
27.09.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/19
Navrhovatel:
Veřejná ochránkyně práv, Mgr. Šabatová Anna, Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno
Předmět:

Návrh veřejné ochránkyně práv na zahájení

řízení o určení rozsahu kompetencí státních orgánů. Text  návrhu je dostupný  zde (645 KB, PDF).

Datum podání:
04.10.2019
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/19
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Mgr. Sedláček Miloslav, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 23.06.2020
Datum podání:
22.10.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/19
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Eliáš Jan, Ph.D., předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, znějící „stanovené podle § 28a“.

Datum podání:
29.11.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 24/19
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

 

Návrh na zrušení ustanovení § 72 odst. 1 věta třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 47 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 53 odst. 1 věta třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, všech...

Datum podání:
03.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/19
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Šimka Karel, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 14.07.2020
Datum podání:
13.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 86/20
Navrhovatel:
V. Š.
Předmět:

 

Ústavní stížnost vedená pod sp. zn. I. ÚS 4005/19 byla postoupena  usnesením (91 KB, PDF) z 23. 6. 2020 k rozhodnutí plénu Ústavního soudu.

 

 

Datum podání:
19.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/19
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

 

Návrh skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů in eventum jeho dílčích ustanovení. Text návrhu je dostupný  zde (1.9 MB, PDF), podpisová listina

Datum podání:
20.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/19
Navrhovatel:
Obvodní soud pro Prahu 5, Hybernská 1006/18, 110 00 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 3020 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. v té části, která zní: „v části první, třetí a čtvrté“ v rozsahu, ve kterém vylučuje aplikaci ustanovení o manželství na všechny otázky upravené v druhé části občanského...

Datum podání:
29.01.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení čl. II bod 1 zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve slovech ",a zároveň nedočerpal k tomuto datu celkovou částku rodičovského příspěvku na toto dítě či děti ve výši podle zákona č. 117/1995...

Datum podání:
11.02.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/20
Navrhovatel:
H. T.
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve...

Datum podání:
18.02.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/20 
Navrhovatel:
Krajský soud v Brně, Mgr. Komancová Zora, předsedkyně senátu 27 Co, Rooseveltova 16, 601 95 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení § 87 odst. 1 věty druhé zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu jeho rozporu s ústavním pořádkem.

Datum podání:
19.02.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/20
Navrhovatel:
Krajský soud v Praze, JUDr. Šimůnková Věra, předsedkyně senátu, nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5
Předmět:

 

Návrh na zrušení ustanovení § 112 odst. 2 věty druhé zákona č. 250/2016 Sb.. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

 

Stav řízení:
Vyhověno. 16.06.2020
Datum podání:
24.03.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/20
Navrhovatel:
Krajský soud v Praze, JUDr. Kasíková Martina, předsedkyně senátu, nám. Kinských 234/5, 150 75 Praha 5
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na zrušení části ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 

 

Datum podání:
27.03.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/20
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Novosad Tomáš, předseda senátu, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

 

Návrh na zrušení části ust. § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., zákona o soudních poplatcích. Text návrhu je dostupný  zde (501 KB, PDF).

 

Datum podání:
07.04.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/20
Navrhovatel:
D. K.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti usnesením vlády České republiky vydaným v období od 12. 3. 2020 a proti mimořádným opatřením a rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky vydaným v období od 3. 3. 2020.

 

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 09.06.2020
Datum podání:
15.04.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/20
Navrhovatel:
B.K., B.M., B.M., B.V., D.I., D.L., M.L., H.J., K.K., K. P., R.L. R.D., S.A., S.J., S.L., K.M., Š.I., Š.J., Č.Š., Č.P.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti zásahu veřejné moci do základních práv a svobod stěžovatelů, proti mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18. 3. 2020; č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN, a mimořádnému opatření ze dne 27. 3. 2020, č. j. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN,...

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepříslušnost. 26.05.2020
Datum podání:
16.04.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 17/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

 

Návrh na zrušení nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ze dne 6.3.2020 č. j. UKZUZ 041729/2020 o povolení přípravku na ochranu rostlin Stutox II (5114-0) pro omezené a kontrolované použití. Návrh je dostupný

Stav řízení:
Zastaveno. 14.07.2020
Datum podání:
17.04.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/20
Navrhovatel:
S. V.
Předmět:

Stížnost na omezování práv občana, zaručených Listinou základních práv a svobod.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neodstraněné vady. 26.05.2020
Datum podání:
04.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/20
Navrhovatel:
M. C. M., M. K.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti zásahu základní školy a mateřské školy, s návrhem na zrušení usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020 č. 455, vyhlášeného pod č. 197/2020 Sb. a usnesení vlády ze dne 30. 4. 2020 č. 491, vyhlášeného pod č. 220/2020 Sb.

 

Stav řízení:
Z části odmítnuto pro nepříslušnost, z části odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
06.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

 

Návrh na zrušení části usnesení Vlády ČR č. 495 ze dne 30. 4. 2020, publikované pod č. 222/2020 Sb., podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR, regulující pravidla přeshraničního styku pro tzv. pendlery a další osoby. Text návrhu je dostupný

Stav řízení:
Částečně zastaveno, částečně odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, částečně odmítnuto pro nepříslušnost. 16.06.2020
Datum podání:
07.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

 

Návrh na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním...

Datum podání:
14.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

 

Návrh na zrušení nařízení vlády č. 202/2020 Sb. ze dne 23. 4. 2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, podle ČI. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky a podle § 64 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Návrh je dostupný

Stav řízení:
Zastaveno. 09.06.2020
Datum podání:
18.05.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/20
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

 

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na prohlášení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 3. 2019. Text návrhu je dostupný

Datum podání:
22.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 24/20
Navrhovatel:
Ing. Štábl Milan, MBA, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Předmět:

 

Návrh na zrušení nařízení obce Provodov č. 1/2007, o stavební uzávěře, je dostupný  zde (412 KB, PDF).

Datum podání:
23.05.2020
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/20
Navrhovatel:
Mgr. Z. V., Ph.D
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:
České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu
Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev Poslanecké...

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 51/20
Navrhovatel:
K. E.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 52/20
Navrhovatel:
K. H.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 53/20
Navrhovatel:
L. D.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 54/20
Navrhovatel:
Bc. N. L.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 55/20
Navrhovatel:
N. O.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 56/20
Navrhovatel:
P. H.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 57/20
Navrhovatel:
P. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 58/20
Navrhovatel:
S. Š.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 59/20
Navrhovatel:
Mgr. S. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Odloženo. 28.05.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 60/20
Navrhovatel:
S. I.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 61/20
Navrhovatel:
S. E.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 62/20
Navrhovatel:
Ing. S. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 63/20
Navrhovatel:
S. L.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 64/20
Navrhovatel:
Š. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 65/20
Navrhovatel:
MUDr. Š. L.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 66/20
Navrhovatel:
Š. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 67/20
Navrhovatel:
Š. P.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 68/20
Navrhovatel:
Š. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 69/20
Navrhovatel:
T. P.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 70/20
Navrhovatel:
T. L., T. L.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 71/20
Navrhovatel:
T. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 72/20
Navrhovatel:
V. P.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 73/20
Navrhovatel:
V. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 74/20
Navrhovatel:
V. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Odloženo. 28.05.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 75/20
Navrhovatel:
V. R.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 76/20
Navrhovatel:
V. P.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 77/20
Navrhovatel:
Z. E. L.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 78/20
Navrhovatel:
Z. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 79/20
Navrhovatel:
Ž. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 26/20
Navrhovatel:
B. J.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/20
Navrhovatel:
Ing. C. P.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/20
Navrhovatel:
Č. D.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 29/20
Navrhovatel:
D. M.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Odloženo. 28.05.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/20
Navrhovatel:
D. P.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/20
Navrhovatel:
Š. J.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 32/20
Navrhovatel:
Mgr. H. J.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/20
Navrhovatel:
H. T.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 34/20
Navrhovatel:
H. J.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 35/20
Navrhovatel:
H. L.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 36/20
Navrhovatel:
H. P.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 37/20
Navrhovatel:
Ing. K. P.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 38/20
Navrhovatel:
K. A., K. R.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/20
Navrhovatel:
K. P.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/20
Navrhovatel:
K. L.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 41/20
Navrhovatel:
K. M.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 42/20
Navrhovatel:
Ing. K. M.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 43/20
Navrhovatel:
K. A.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/20
Navrhovatel:
K. A.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Odloženo. 28.05.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 45/20
Navrhovatel:
K. K.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 46/20
Navrhovatel:
K. A.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 47/20
Navrhovatel:
K. J.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 48/20
Navrhovatel:
K. M.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 49/20
Navrhovatel:
Ing. K. A.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
25.05.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 50/20
Navrhovatel:
K. A.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
01.06.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 80/20
Navrhovatel:
C. L.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
01.06.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 81/20
Navrhovatel:
C. L.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
01.06.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 82/20
Navrhovatel:
K. A.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
01.06.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 83/20
Navrhovatel:
P. I.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
01.06.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 84/20
Navrhovatel:
T. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké...

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020
Datum podání:
16.06.2020
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 85/20
Navrhovatel:
Obec Malá Skála, Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod
Předmět:

 

Návrh na zrušení části zákona č. 159/2020 Sb., zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 23.06.2020
Datum podání:
08.07.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 87/20
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Návrh je dostupný  zde (2.0 MB, PDF), podpisová listina

Datum podání:
08.07.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 88/20
Navrhovatel:
Ing. V. R.
Předmět:

Ústavní stížnost směřující proti

• Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

• Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

• Zákonu...

Stav řízení:
 15.07.2020
Datum podání:
14.07.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 89/20
Navrhovatel:
Okresní soud Brno-venkov, Polní 994/39, 608 04 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v části: část první, třetí a čtvrtá. Text návrhu je dostupný  zde (239 KB, PDF).

 

Datum podání:
21.07.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 90/20
Navrhovatel:
MUDr. M. P.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 10 As 166/2020 - 53 ze dne 8. července 2020 a č.j. 5 As 138/2020 - 80 ze dne 21. května 2020, jakož i usnesením a zásahům souvisejícím.

 

Datum podání:
27.07.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 91/20
Navrhovatel:
Mgr. B. V.
Předmět:

 

Ústavní stížnost směřující proti

• Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

• Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

• Zákonu...

Datum podání:
28.07.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 92/20
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Langášek Tomáš, LL.M., předseda volebního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony....