Projednávané plenární věci

Datum podání:
29.05.2014
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 11/14
Navrhovatel:
Ing. Lošťák René
Předmět:

Návrh na obnovu řízení ve věci řízení o ústavní stížnosti, vedeném pod sp.zn. III. ÚS 1640/10

Datum podání:
08.04.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/15
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Barbara Pořízková, předsedkyně senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Stav řízení:
Vyhověno. 08.08.2017
Datum podání:
03.07.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. US 15/15
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 41b odst. 2, § 41b odst 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Datum podání:
08.09.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/15
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení § 10 odst. 3, 5 zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební...

Datum podání:
25.09.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/15
Navrhovatel:
Krajský soud v Praze, Stránská Olga, předsedkyně senátu
Předmět:

Návrh na zrušení § 10 odst. 4 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
10.12.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/15
Navrhovatel:
Bourke Trust a.s., dříve PYRGHOS LEFKOS a.s., Opletalova 1337, 110 00 Praha 1
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.2.2013, č.j. 29 ICdo 3/2013/283, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.10.2012, č. j. 13 VSOL 41/2012-266, a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.5.2012, č. j. 37 (39) ICm 1154/2010-223, spojená s návrhem...

Datum podání:
13.01.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/16
Navrhovatel:
Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková, Masarykovo nám. 91/5, 586 01 Jihlava Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 91/5, 586 01 Jihlava
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu ve věci usnesení Krajského státního zastupitelství Brno, pobočka Jihlava, ze dne 23. 11. 2015, 10KZT 16/2015-7.

Datum podání:
04.02.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení druhé věty § 3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupnýPDF  zde (1.5 MB, PDF).

Datum podání:
04.03.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/16
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Došková Miluše, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 12 odst.  4 a odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
08.04.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/16
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, Mgr. Gottwald Jiří, předseda senátu
Předmět:

Návrh na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Datum podání:
19.05.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/16
Navrhovatel:
Okresní soud v Litoměřicích, Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 32 odst. (6) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Datum podání:
01.06.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 26/16
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Návrh je dostupný PDF zde (6.1 MB, PDF).

Datum podání:
13.06.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Návrh je dostupný PDF zde (2.3 MB, PDF).

Datum podání:
07.09.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, v platném znění.

Návrh je dostupnýPDF  zde (7.6 MB, PDF).

Datum podání:
13.09.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 32/16
Navrhovatel:
I. K., Mgr. P. L. K., V. L., M. L., J. L.
Předmět:

Ústavní stížnost spojená s návrhem na zrušení části § 61 odst. 1 trestního řádu a na zrušení části § 143 odst. 1 trestního řádu.

Stav řízení:
Zamítnuto. 08.08.2017
Datum podání:
05.10.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů. Návrh je...

Datum podání:
23.12.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 37/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a
velkoobchodě. Text návrhu je dostupný PDF zde (2.2 MB, PDF).

Datum podání:
27.01.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/17
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže. Text návrhu je dostupný PDF zde (2.7 MB, PDF).

Datum podání:
15.02.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/17
Navrhovatel:
Ing. Zeman Miloš, prezident České republiky, Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další...

Datum podání:
03.03.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/17
Navrhovatel:
Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2016, č. j. 9 Af 21/2010-153 a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2016, č. j. 5 Afs 124/2014-178.

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 05.09.2017
Datum podání:
10.03.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, některých ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., a některých ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech...

Datum podání:
13.03.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Návrh je dostupný PDF zde (451 KB, PDF), podpisová listina PDF zde (330 KB, PDF).

Datum podání:
20.03.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/17
Navrhovatel:
MUDr. R. D.
Předmět:

Ústavní stížnost proti trvajícím zásahům prezidenta republiky do probíhajícího trestního řízení, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 21/2013.

Datum podání:
22.03.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/17
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Viera Horčicová, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.

Datum podání:
23.03.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 11/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, text návrhu je dostupný PDF zde (7.6 MB, PDF).

Datum podání:
02.05.2017
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/17
Navrhovatel:
1. Doc. RNDr. O. I. CSc.; 2. Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2017, č.j. 7 As 242/2016-43, resp. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2016, č.j. 10 A 186/2015-83.

Datum podání:
25.05.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle, ve znění pozdějších předpisů (doplnění argumentace navrhovatelů, formulace alternativního návrhu, rozšíření návrhu, replika k vyjádřením účastníků řízení). Návrh je dostupný <link...

Stav řízení:
Návrhy vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 30/16 a Pl. ÚS 27/17 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 30/16. 19.09.2017
Datum podání:
13.06.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 13/17
Navrhovatel:
prof. Ing. H. I. CSc.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, č. j. 7As 5/2017-22 ze dne 7. 4. 2017 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2016, č. j. 8 A 126/2016-40.

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 08.08.2017
Datum podání:
15.06.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 441/2016...

Datum podání:
04.07.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/17
Navrhovatel:
Ing. K. H.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství č.j. 6976/17/5200-10424-709923 ze dne 13. 2. 2017 spojená s návrhem na zrušení § 32 ca zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
17.07.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/17
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 78 odst. 1 písm. c) a odst. 6 školského zákona a nařízení vlády č. 445/2016 Sb. Text návrhu je dostupný PDF zde (1.8 MB, PDF).

Datum podání:
21.07.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 78 odst. 1 písm. c) a odst. 6 školského zákona a nařízení vlády č.445/2016 Sb. Návrh je dostupný PDF zde (550 KB, PDF), podpisová listina PDF zde (117 KB, PDF). Pozn.: Odmítnuto...

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 12.09.2017
Datum podání:
10.08.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 17/17
Navrhovatel:
Obvodní soud pro Prahu 8, Lochman Jiří, Mgr., ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 29 odst. 4 zák. č. 99/1964 Sb., občanský soudní řád, dle čl. 95 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a dle § 64 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb.

Datum podání:
17.08.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů....

Datum podání:
17.08.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 72 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Text návrhu je dostupný PDF zde (705 KB, PDF).

Datum podání:
18.08.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty předposlední a poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Text návrhu je dostupný PDF zde (147 KB, PDF).

Datum podání:
21.08.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení (dostupný PDF zde (706 KB, PDF)) ustanovení bodu 2 a 3, ČI. II. Přechodná ustanovení zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a některé...

Datum podání:
22.08.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odst. 3 věta první ve slovech "podle tohoto zákona" v § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a ustanovení odstavců 9, 10 a 11 v § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování...

Datum podání:
06.09.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 24/17
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Langášek Tomáš, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,...

Datum podání:
07.09.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/17
Navrhovatel:
Dipl. Ing. Colloredo-Mannsfeld Jerome
Předmět:

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. I. ÚS 1211/09.

Datum podání:
07.09.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 26/17
Navrhovatel:
Dipl. Ing. Colloredo-Mannsfeld Jerome
Předmět:

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. II. ÚS 485/12.

Datum podání:
14.09.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/17
Navrhovatel:
Colloredo-Mannsfeldová Kristina
Předmět:

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. IV. ÚS 1234/09 a sp. zn. II. ÚS 475/12.

Datum podání:
18.09.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 29/17
Navrhovatel:
JUDr. K. M. E., MUDr. S. I., JUDr. Ž. M.
Předmět:

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. IV. ÚS 1197/14.

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 26.09.2017
Datum podání:
25.09.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/17
Navrhovatel:
K. M. V., nezletilý, zastoupen - otec Ing. K. P., matka - Mgr. R. Y., K. P.
Předmět:

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. IV. ÚS 1118/16.