Sbírka nálezů a usnesení ÚS

Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Elektronická verze

Na této stránce naleznete elektronické verze Sbírek nálezů a usnesení, které vydává Ústavní soud na základě ustanovení § 59 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

V této sbírce se uveřejňují veškeré nálezy Ústavního soudu přijaté v kalendářním roce, a také ta z jeho usnesení, o kterých tak rozhodlo plénum. Sbírka může být vydávána během roku i po částech. 

V elektronické podobě zde budou publikovány sbírky od částky 67, která je první elektronizovanou částkou s možností publikace mimo oficiální nakladatelství. Veškerá rozhodnutí Ústavního soudu publikovaná ve Sbírce nálezů a usnesení jsou však dostupná i v elektronické databázi NALUS.